Privacy

Hier vindt u onze privacy verklaring met uitleg over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, in overeenstemming met de AVG wetgeving die van kracht is in alle landen van de EU.

Uw privacy op de website

Privacyverklaring met uitleg over de manier waarop ’t Atelier omgaat met de gegevens van bezoekers van deze website.

Dit is onze identiteit
’t Atelier
Marcelle Schoenmaker
Kerkpad 6
1261 TJ Blaricum
T 06 – 2884 7425
KvK 32144360

Website

Als u deze website bezoekt kunnen wij via onze host Hosting2Go door middel van een statistisch programma bepaalde kenmerken zien van u als bezoeker. Deze gegevens dienen voor ons alleen om te kunnen zien welke en hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, nooit om uit deze informatie personen of apparaten te herleiden.

Buiten het dashboard van Hosting2Go bewaren en delen wij geen verkeersgegevens.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Doordat deze website plugins gebruikt van derden, is het gebruik daarvan onderhevig aan het privacybeleid van de aanbieders van deze plugins. Op uw verzoek zullen wij u binnen 5 werkdagen na de ontvangst daarvan informeren over de plugins die wij gebruiken.

’t Atelier deelt nimmer actief gegevens met derden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van de social media sharing app AddToAny, dit maakt gebruik van cookies.

Gegevensinzage

U kunt als bezoeker van deze website en als klant of cursist van ’t Atelier altijd de gegevens inzien, die van u verwerkt zijn. U kunt ook verzoeken om een correctie van de gegevens of verwijdering van gegevens uit ons bestand, als de gegevens niet meer relevant zijn, bijvoorbeeld omdat u geen klant meer bent.

Klachten

Bij onrechtmatig gebruik van uw gegevens kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze pagina op: